Velkommen til prosessverktøy for prosessplanlegging

Et verktøy for å designe utviklingsprosesser med vekt på medvirkning og forankring.
 
Prosessverktøyet har som utgangspunkt at omstillings, innovasjons- og utviklingsprosesser bør skreddersys til situasjon og formålet. Vi legger også til grunn at utvikling- og omstillingsarbeid er en form for mellommenneskelige prosesser som en må ta høyden for i måten en jobber på. Verktøyet er utarbeidet for å planlegge levende omstillings-, innovasjons- og utviklingsprosesser i samfunn og organisasjoner.
 
Prosessverktøyet som ble utviklet til vårt utviklingsprogram i prosjekt og prosessledelse (på mastergradsnivå) allerede i 2002, er i løpet av 2015 betydelig videreutviklet. 

Følgende inngår i prosessverktøyet:                                    

  • En prosessplanmal som er utformet som en database, hvor også nøkkelpersoner knyttet til prosessen kan få adgang. Malen kan også konverteres til word-dokument.  Her inngår også organisasjonskart, milepælsplan, tidslinje og framdriftsplan.
  • En veileder med forklaring av de ulike elementene som bør være med i en prosessplan
  • En verktøykasse med verktøy for utsjekking av utfordring i utviklingsarbeidet, formulering av formål og resultatmål, interessentkartlegging, prosessdesign, framdriftsplan, evaluering og kritiske suksessfaktorer. 
  • Litteraturhenvisninger og aktuelle lenker. 
  • I to-dagers kurs og utviklingsprogram på mastergradsnivå, hvor prosessverktøyet inngår i kurspakken tilbys det prosessveiledning som en del av kurspakken.
  • For andre som bruker verktøyet vil det være mulig å bestille prosessveiledning fra Utviklingskompetanse as.