Kjøp tilgang

Pris for prosessverktøyet. Alle priser gjelder for 1 års bruk. 

1 bruker kr 2.100,-
2 - 5 brukere kr 1.900,- pr lisens
6 - 10 brukere kr 1.700,- pr lisens
Over 11 brukere/konsernlisens: Etter avtale

Alle priser er eks. mva.

Ta kontakt med Tor Skogstad på e-post tor@uk-as.no eller Telefon: 977 01 621 for å kjøpe tillgang.